ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Հաշտարարությունը ճկուն գործընթաց է, որը նպատակ է հետապնդում կողմերին օժանդակելու հասնել հաշտության բաց հաղորդակցության և բանակցությունների միջոցով։ Հաշտարարության առաջնային նպատակն է խթանել միմյանց հասկանալը, ընդհանուր եզրեր գտնելը և փոխադարձ ընդունելի լուծումների հասնելը՝ առանց դատարան դիմելու։ Այս գործընթացը ուղղորդվում է չեքոզ երրորդ անձի՝ հաշտարարի կողմից, ով հեշտացնում է հաղորդակցությունը և օգնում կողմերին հնարավոր հաշտության հասնելու։

Հաշտարարության գործընթացը, որպես կանոն, ներառում է հետևյալ հիմնական փուլերը․

 

🔷 Հաշտարարի բացման խոսքը
Հաշտարար(ներ)ը ներկայացնում են իրենց և բացատրում հաշտարարության գործընթացը՝ առանձնացնելով հաշտարարի, կողմերի, նրանց ներկայացուցիչների և այլ անձանց դերը, ընթացակարգային կանոնները, գաղտնիությունը և սկզբունքները։

Նշվածի նպատակն է մատչելի դարձնել հաշտարարությունը կողմերի համար և օգնել նրանց ձևավորելու իրենց  ակնկալիքները։

🔷 Կողմերի բացման խոսքը
Յուրաքանչյուր կողմին հնարավորություն է տրվում ներկայացնելու իրենց և իրենց ներկայացուցիչներին, հանդես գալու բացման խոսքով` արտահայտելով խնդիրների վերաբերյալ իրենց տեսակետը:

🔷 Ամփոփում և օրակարգի ձևավորում
Հաշտարարը ամփոփում է ներկայացված տեղեկատվությունը, անհրաժեշտության դեպքում՝ տալով չեզոք ձևակերպումներ։ Այնուհետև համաձայնեցվում է հաշտարարության գործընթացի օրակարգը՝ կենտրոնանալով վեճը լուծելու, կողմերի մասնակցության և նրանց համար ընդհանուր եզրեր գտնելու վրա: 

🔷 Խնդիրների ուսումնասիրություն (Կողմերի հետ առանձին հանդիպումներ)

Հաշտարարն օգնում է առանձնացնելու հիմնական խնդիրները և հավաքում է դրանց վերաբերող տեղեկատվությունը։ Երկու կողմերն էլ հնարավորություն ունեն ներկայացնելու իրենց տեսակետները, կիսվելու մտահոգություններով և տրամադրելու լրացուցիչ մանրամասներ։

Նպատակն է հասկանալ խնդրի իրական էությունը, որոշել իրականը հետաքրքրություններն ու կարիքները, բացահայտել, թե իրականում ինչն է կարևոր:
Ուսումնասիրության ընթացքում կարող են անցկացվել թե առանձին հանդիպումներ, թե համատեղ և թե երկուսը միասին։

Կողմերի մասնակցությամբ համատեղ հանդիպումը խրախուսում է անմիջական շփումը՝ թույլ տալով կողմերին միմյանց առջև բացահայտելու իրենց կարիքները, հետաքրքրությունները և առաջնահերթոմւթյունները: Մինչդեռ առանձին հանդիպումները թույլ են տալիս կողմերին անդրադառնալու իրենց դիրքորոշմանը, քննարկելու գաղտնի տեղեկատվություն, իրականացնելու հարցերի ավելի խորը ուսումնասիրություն և կիրառելու տարբեր մեթոդներ, ինչպիսիք են իրականության ստուգումը։ Կարող են դիտարկվել այլընտրանքային մեթոդների կիրառումը, ինչպես օրինակ (ԲՀԼԱ-BATNA(բանակցված համաձայնագրի լավագույն այլընտրանք)/ԲՀՎԱ-WATNA (բանակցված համաձայնագրի վատագույն այլընտրանք)), ուժեղ հույզերի մեղմացում, անմիջական բանակցություններին նախապատրաստում, վստահություն հաշտարարին։ 

🔷 Բանակցություններ

Հաշտարարը աջակցում է կողմերին մտքերի փոխանակման և հնարավոր լուծումները գնահատելու հարցերում: Ուշադրության կենտրոնում է ընդհանուր եզրեր գտնելը և այնպիսի համաձայնության մշակումը, որը կանդրադառնա վեճի հիմքում ընկած խնդիրներին: Սա մյուս կողմին առաջարկություններ անելու և փոխադարձ համաձայնության գալու տարբերակները քննարկելու փուլն է, որն ուղղված է բոլոր կողմերի շահերը հասցեագրելուն:

 

🔷 Հաշտության համաձայնություն

Երբ կողմերը հասնում են փոխադարձ ընդունելի լուծման, հաշտարարը օգնում է հաշտության պայմանները ձևակերպելու հարցում։ Հաշտության համաձայնությունը, որպես կանոն, ձևակերպվում է գրավոր և ստորագրվում բոլոր կողմերի կողմից՝ նրանց համաձայնությանը տալով պարտադիր ուժ։

🔷 Հետադարձ կապ
Որոշ դեպքերում հաշտարարը պետք է հետադարձ կապ հաստատի՝ հավաստիանալու համաձայնության պահպանմանը։ Հետադարձ կապի համար հանդիպումներ կամ այլ մեխանիզմներ կարող են կիրառվել հետագա մտահոգությունները հասցեագրելու համար։

Կենտրոնում Ձեր վեճը լուծելու ընթացակարգերի վերաբերյալ խորհրդատվություն կարող եք ստանալ մեր իրավաբանների կողմից՝ ամրագրելով խորհրդատվության ժամ։