Հաշտարարություն

Հաշտարարությունը՝ վեճերի լուծման բանակցային գործընթաց

ԻՆՉ Է Հաշտարարությունը

Հաշտարարությունը հայտնի է որպես ընտանեկան և աշխատանքային վեճերի լուծման միջոց, սակայն ներկայումս այն նաև օգտագործվում է պայմանագրային, կորպորատիվ և առևտրային վեճերը կարգավորելու համար: Հաշտարարն անկախ, անկողմնակալ, գործի ելքով շահագրգռվածություն չունեցող ֆիզիկական անձ է, որն իրականացնում է հաշտարարություն կողմերի միջև առկա վեճը հաշտությամբ լուծելու նպատակով: Հաշտարարը հեշտացնում է հաղորդակցությունը և բանակցությունները, սակայն որոշում չի պարտադրում ներգրավված կողմերին:

Կենտրոնը պատրաստ է օգնել ձեզ գտնելու ընդհանուր եզրեր և հասնելու վեճերի լուծման այնպիսի բանաձևի, որը կբավարարի ներգրավված բոլոր կողմերին: Հաշտարարությունը կարող է իրականացվել ինչպես առցանց, այնպես էլ անձամբ:

Կենտրոնում Ձեր վեճը լուծելու ընթացակարգերի վերաբերյալ խորհրդատվություն կարող եք ստանալ մեր իրավաբանների կողմից՝ ամրագրելով խորհրդատվության ժամ։