ՍԿՍԵՔ ՁԵՐ ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաշտարարության դիմում կազմելիս և ներկայացնելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել Կենտրոնի Հաշտարարության կանոնների 5-րդ հոդվածով, իսկ հարցման դեպքում՝ նույն կանոնների 6-րդ հոդվածով։

Կենտրոնում Ձեր վեճը լուծելու ընթացակարգերի վերաբերյալ խորհրդատվություն կարող եք ստանալ մեր իրավաբանների կողմից՝ ամրագրելով խորհրդատվության ժամ։