Իրավական ոլորտում տեղեկատվական և վերլուծական նյութերի տարածման համաշխարհային առաջատար LexisNexis Legal & Professional-ը իր առցանց LexisNexis շտեմարանում հրապարակել է Արբիտրաժի և հաշտարարության հայաստանյան կենտրոնի կողմից պատրաստված հոդվածը Կենտրոնի Արբիտրաժային կանոնների առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Հոդվածում, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվում Կանոնների առանցքային դրույթներին, էլեկտրոնային հաղորդակցությանը և հեռավար լսումների անցկացման հնարավորությանը, արբիտրաժային տրիբունալի ձևավորման առանձնահատկություններին, երրորդ կողմի ֆինանսավորման հետ կապված դրույթներին, արագացված ընթակարագին, արբիտրաժային գործերի միացմանը, արբիտրաժային ծախսերին, վարույթի ավարտմանը, ինչպես նաև Կանոններով առաջարկվող նորույթ համարվող դրույթներին։
 
 

<div class=”xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a”>
<div dir=”auto”>Ամբողջական հոդվածը՝ <a class=”x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n xd10rxx x1sy0etr x17r0tee x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xt0b8zv x1fey0fg” tabindex=”0″ href=”https://www.lexisnexis.co.uk/legal/news/the-amca-arbitration-rules-a-summary-of-the-key-features?fbclid=IwAR1gVbzcIh3WnyvAV6BjelfqcalfEaNYfDgqqwag2ACNr4yi03qqGQY3vDA” target=”_blank” rel=”nofollow”>https://www.lexisnexis.co.uk/…/the-amca-arbitration…</a></div>
</div>
<div class=”x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a”>&nbsp;</div>