Հաճախ տրվող հարցեր

Արբիտրաժ

Հաշտարարություն

Ի՞նչ է AMCA-ն

AMCA-ն անկախ, չեզոք և պրոֆեսիոնալ արբիտրաժային հաստատություն է, որը տրամադրում է վեճերի լուծման այլընտրանքային ուղիների կազմակերպմանը և իրականացմանը նվիրված հարթակ․ արբիտրաժ և միջնորդություն:

Արբիտրաժը վեճերի լուծման այլընտրանքային գործընթաց է, հզոր գործիք, որն օգտագործվում է անհատների, ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների կողմից՝ ավանդական դատական համակարգից դուրս իրավական տարաձայնությունները հարթելու համար: Ի տարբերություն երկարատև դատական դատավարությունների՝ արբիտրաժն առաջարկում է ավելի արագ և պարզեցված մոտեցում՝ կողմերին թույլ տալով վերջնական որոշումներ կայացնել չեզոք և մասնագիտացված արբիտրների օգնությամբ:

Արբիտրաժը ապահովում է արագություն և արդյունավետություն, փորձագիտական չեզոքություն, հարմարեցված լուծումներ, այն ծախսարդյունավետ է, ապահովում է գաղտնիություն և ճկունություն: Արբիտրաժի միջոցով ընդունված որոշումներն ունեն իրավական ուժ և ենթակա են պարտադիր կատարման՝ ապահովելով կայացված վճռի որոշակիությունը:

AMCA-ն ունի պրոֆեսիոնալ տեղական և միջազգային արբիտրներ և Արբիտրաժի համապարփակ կանոններ: Ավելին, AMCAAMCA-ն ապահովում է գործերի ոչ թղթային վարում և կարճ ժամկետում վեճերի լուծում: ԱՀՀԿ-ում վեճերի լուծման նոր ծրագրային ապահովման ներդրումն էլ ավելի կզարգացնի նրա հնարավորությունները։ Այս տեխնոլոգիան կարող է հեշտացնել գործերի կառավարումը և հեշտացնել կողմերի միջև հաղորդակցությունը:

Ոչ: Որպես անկախ և չեզոք արբիտրաժային հաստատություն՝ ԱՀՀԿ-ն չի գործում արբիտրաժային վարույթում գտնվող որևէ կողմի անունից և չի տրամադրում որևէ իրավական խորհրդատվություն կամ լուծում վեճ:

AMCA-ն վարում է վեճերի լայն շրջանակ, ներառյալ, ի թիվս այլոց, կորպորատիվ և առևտրային, հանքարդյունաբերության, առևտրի և ներդրումների, ՏՏ վեճեր, շինարարություն/ճարտարագիտություն, բեռնափոխադրումներ, ապահովագրություն, մտավոր սեփականություն, բանկային և ֆինանսական:

Ոչ: AMCA-ի կողմից վարվող գործերի համար պահանջի նվազագույն կամ առավելագույն չափ չկա:

Այո։ AMCA-ն գործում է անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով: Եթե արբիտրաժային համաձայնությունն այդպես է պահանջում, AMCA-ն ընդհանուր առմամբ կարող է գործը վարել հայերենից բացի այլ լեզուներով: Անհրաժեշտության դեպքում կողմերից կարող է պահանջվել փաստաթղթերի թարգմանությունների տրամադրում:

Այո։ AMCA-ն կարող է վարել արբիտրաժներ, որտեղ պայմանագրի կարգավորող օրենքը հայկական օրենսդրությունը չէ:

Այո։ AMCA-ն կարող է վարել արբիտրաժներ, որտեղ արբիտրաժի նստավայրը Երևանը չէ։

Ոչ: Համաձայն AMCA Արբիտրաժային կանոնների` Կողմերն ազատ են համաձայնության գալու արբիտրաժի գտնվելու վայրի վերաբերյալ իրենց արբիտրաժային պայմանագրում կամ այլ կերպ` իրենց գրավոր համաձայնությամբ: Նման համաձայնության բացակայության դեպքում արբիտրաժի վայրը կորոշի արբիտրաժային տրիբունալը՝ հաշվի առնելով գործի հանգամանքները:

Ոչ: Լսումները կարող են անցկացվել նաև վիրտուալ եղանակով:

Այո՛։

Ոչ: Վեճի կողմերը պարտադիր չէ, որ AMCA արբիտրաժներում ներկայացված լինեն փաստաբանների կողմից:

ԱՀՀԿ-ի աշխատանքային ժամերն են՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, 9։00-18։00 (Երևանի ժամանակով): Նշված ժամերից դուրս մենք մշտապես հասանելի ենք info@amca.am հասցեով:

Ի՞նչ է AMCA-ն

AMCA-ն անկախ, չեզոք և պրոֆեսիոնալ արբիտրաժային հաստատություն է, որը տրամադրում է վեճերի լուծման այլընտրանքային ուղիների կազմակերպմանը և իրականացմանը նվիրված հարթակ․ արբիտրաժ և միջնորդություն:

Հաշտարարությունը գործընթաց է, որն ուղղված է կողմերի համաձայնությամբ իրենց միջև առկա վեճն անկողմնակալ երրորդ անձի՝ հաշտարարի օգնությամբ հաշտությամբ լուծելուն:

Հաշտարարության գործընթացը ենթադրում է ոչ պաշտոնական, արագ և ճկուն ընթացակարգ։ Հաշտարարության արդյունքում հաղթող և պարտվող կողմեր չկան։ Սա թույլ է տալիս պահպահել միջանձնային, աշխատանքային և գործնական հարաբերությունները։ Մյուս կողմից հաշտարարության միջոցով հնարավոր է աշխատանքային փոխհարաբերություններն ավարտել բերակամաբար։ Հաշտարարությունը կարող է խրախուսել կողմերին հետագա վեճերն ու անհամաձայնությունը ևս փոխգործակցության և կառուցողական մթնոլորտում լուծել

Հաշտարարություն կարող է իրականացվել քաղաքացիական, ընտանեկան, աշխատանքային, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև այլ իրավահարաբերություններից բխող վեճերով:

ԱՀՀԿ-ն ունի պրոֆեսիոնալ տեղական և միջազգային արբիտրներ և Արբիտրաժի համապարփակ կանոններ: Ավելին, ԱՀՀԿ-ն ապահովում է գործերի ոչ թղթային վարում և կարճ ժամկետում վեճերի լուծում: ԱՀՀԿ-ում վեճերի լուծման նոր ծրագրային ապահովման ներդրումն էլ ավելի կզարգացնի նրա հնարավորությունները։ Այս տեխնոլոգիան կարող է հեշտացնել գործերի կառավարումը և հեշտացնել կողմերի միջև հաղորդակցությունը:

Հաշտարարությունը ինքնին իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունեցող որոշում չի առաջացնում: Այնուամենայնիվ, հաշտարարության յուրաքանչյուր կողմ իրավունք ունի հաշտության համաձայնությունը կնքելու օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում, դիմելու իր բնակության վայրի ընդհանուր իրավասության դատարան` կողմերի միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը դատարանի կողմից հաստատելու պահանջով:

Հաշտարարության տևողությունը կախված Է խնդիրների բարդությունից և կողմերի համագործակցության պատրաստակամությունից: AMCA-ում կողմերի պատրաստակամության դեպքում հաշտարարությունը կարող է ժամեր տևել։

Այո, հաշտարարությունը մասնավոր և գաղտնի գործընթաց է։ Հաշտարարության կողմերը, հաշտարարը, Կենտրոնը և հաշտարարությանը ներգրավված այլ անձինք բոլոր դեպքերում պետք է պահպանեն հաշտարարության ողջ գործընթացին առնչվող ցանկացած տեղեկատվության գաղտնիությունը։ Ցանկացած փաստաթուղթ, հաղորդակցություն կամ տեղեկատվություն, որը ի հայտ է եկել, բացահայտվել կամ ստեղծվել է որևէ կողմի կողմից հաշտարարության գործընթացի ժամանակ կամ հաշտարարության գործընթացի համար չի կարող հրապարակվել, քանի դեռ կողմերը այլ բանի մասին գրավոր չեն համաձայնվել։

Հաշտարարության մասնակցությունը կամավոր է։ Երբ կողմերից մեկը հրաժարվում է մասնակցել հաշտարարության գործընթացին, այն համարվում է ավարտված։

AMCA-ն, որպես մշտապես գործող հաշտարարական հաստատություն, ունի հաշտարարների ցանկ, որում ընդգրկված են ՀՀ-ում արտոնագրված հաշտարարները։

AMCA-ի Հաշտարարության կանոնների համաձայն՝ հաշտարարության գործի բնույթից ելնելով՝ հաշտարարության կողմերի առաջարկով կամ Կենտրոնի նախաձեռնությամբ և հաշտարարության կողմերի համաձայնությամբ գործով կարող է իրականացվել համահաշտարարություն՝ նշանակելով մեկից ավելի հաշտարարներ։

AMCA-ի Հաշտարարության կանոնների համաձայն՝ հաշտարարը իրավունք չունի հաշտարարության կողմերին կամ այլ մասնակիցներին տրամադրել իրավական խորհրդատվություն կամ դիրքորոշում հայտնել հաշտարարության բովանդակային որևէ հարցի վերաբերյալ։

Հաշտարարության ծախսերը կախված են տարբեր հանգամանքներից, ինչպես օրինակ, հաշտարարությանը ներգրավված անձանցից, հաշտարարության իրականացման համար պահանջված ժամանակից և այլն։

Արբիտրաժի և հաշտարարության հայաստանյան կենտրոնի դեպքում հաշտարարության գործավարության վճարը կազմում է 70.000 ՀՀ դրամ (ներառյալ հարկերը և օրենսդրությամբ սահմանված այլ պարտադիր վճարները)։ Մինչև չորս ժամ տևողությամբ հաշտարարության պաչագայում հաշտարար(ներ)ի վարձատրությունը կազմում է 150.000 ՀՀ դրամ, որից հետո յուրաքանչյուր ժամը 50.000 ՀՀ դրամ։ Հաշտարար(ներ)ի վարձատրության արժեքը չի ներառում հարկերը և օրենսդրությամբ սահմանված այլ պարտադիր վճարները։

Ամեն դեպքում այս արժեքներն ուղենշային բնույթ ունեն և բացառիկ դեպքերում կարող են փոփոխվել։