Search
Close this search box.

Նոյեմբերի 27-ին Արբիտրաժի և հաշտարարության հայաստանյան կենտրոնի (ԱՀՀԿ) հոգաբարձուների խորհուրդն ընդունել է Արբիտրաժի իր առաջին կանոնները։ 

  

ԱՀՀԿ արբիտրաժային կանոնները մշակման և ստուգման երկար գործընթաց են անցել: ԱՀՀԿ-ի արբիտրաժային խորհուրդը կենսական դեր է խաղացել ԱՀՀԿ-ի կանոնների մշակման միջոցով անգնահատելի ներդրում ապահովելու գործում: Արբիտրաժային խորհրդի անդամները, արբիտրաժի ոլորտում միջազգային և ազգային իրավական փորձագետները, ովքեր մեծահոգաբար տրամադրել են իրենց մասնագիտական ներդրումը, ներկայացված են հաջորդիվ. 

  • Գրանթ Հաննեսյան – Խորհրդի նախագահ և անկախ արբիտր Նյու Յորքում 
  • Ռաֆիկ Գրիգորյան – Խորհրդի նախագահի տեղակալ և «Սիգմա» իրավաբանական խմբի կառավարիչ գործընկեր 
  • Անդրեա Կարլեվարիս – AIA-ի նախագահ, BonelliErede-ի գործընկեր 
  • Արա Խզմալյան – ADWISE Business and Legal Consulting-ի գործընկեր 
  • Աիդա Ավանեսյան – Հայաստանի արբիտրների ասոցիացիայի անդամ, դասախոս 
  • Արտյոմ Գեղամյան – TABIA Legal Solutions-ի կառավարիչ գործընկեր 
  • Գալինա Զուկովա, ZUKOVA Legal-ի գործընկեր 
  • Հայկ Կուպելյանց – Որակավորված փաստաբան Անգլիայում և Ուելսում 
  • Հայկ Հովհաննիսյան – ՀԱՊ իրավաբանական ընկերության կառավարիչ գործընկեր 
  • Թոմաս Սնայդեր – Միջազգային արբիտրաժի գործընկեր և ղեկավար, Charles Russell Speechlys LLP 

  

Համաձայն ԱՀՀԿ կանոնների՝ Արբիտրաժային խորհուրդը կգործի այնպես, ինչպես մյուս արբիտրաժային հաստատությունների «դատարանները»: 

  

ԱՀՀԿ-ի արբիտրաժային կանոնները ստեղծվել են կողմերին տրամադրելու վեճերի լուծման հստակ, հակիրճ և արդյունավետ մեխանիզմ ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային վեճերի համար: Մասնավորապես, արբիտրաժային կանոններն ապահովում են կողմերի ինքնավարության սկզբունքի իրականացումը, նախատեսում են ճկունություն և արագացված ընթացակարգեր, էլեկտրոնային հաղորդակցության և ներկայացումների առաջնահերթություն, ինչպես նաև արտակարգ միջոցառումների արբիտրաժի միջոցով՝ ժամանակավոր միջոցներ և հրատապ միջոցներ կիրառելու հնարավորություն։ 

  

Աշխարհի բազմաթիվ առաջատար արբիտրաժային հաստատությունների որդեգրած մոտեցմանը համահունչ՝ ԱՀՀԿ արբիտրաժային կանոնները ապահովում են կառուցվածքային, ինստիտուցիոնալ շրջանակ՝ գործընթացում թափանցիկություն, արդյունավետություն և արդարություն ապահովելու համար: ԱՀՀԿ-ի արբիտրաժային կանոնների համաձայն արբիտրաժը հանգեցնում է չեզոք արբիտրաժային տրիբունալի պարտադիր որոշման, որը ենթակա է կատարման ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով: «Առևտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի օրենքը հիմնված է Միջազգային առևտրային արբիտրաժի մասին UNCITRAL օրինակելի օրենքի վրա, որը Հայաստանը դարձնում է արբիտրաժի համար բարենպաստ հարթակ: